| Email

APEIRON CONSULTING s.r.o.
Vzdělávání dospělých
Nádražní 125
742 58 Příbor

mob.: +420 773 379 789

Koučink a mentoring

Koučovat znamená efektivně vést a podporovat člověka, rozvíjet jeho potenciál, posilovat sebedůvěru, aktivitu a zodpovědnost. Tvořivě zvládat složitější manažerské nebo životní situace a změny.

Mentorovat znamená učit se novému, zdokonalovat své dovednosti a schopnosti, nechat se inspirovat vyzkoušenými postupy a hledat nejlepší cestu k řešení za doprovodu „mentora“.


Koučink a mentoring


Nejčastější oblasti koučování


  • Najít řešení problémových situacíí
  • Efektivně překonávat a řešit odlišné problémy
  • Umět řešit konflikty
  • Naučit se rozhodovat
  • Efektivně hospodařit s časem
  • Naučit se lépe komunikovat a prezentovat na veřejnosti
  • Hodnotit své podřízené zaměstnance

Poradenství formou koučinku nebo mentoringu začíná osobním setkáním, vzájemným seznámením dvou stran (poradce, klient) nebo tří stran (poradce, klient, zadavatel).

Na osobním setkání klient definuje své cíle, požadavky, přání. Poradce definuje způsob práce a zda dokáže klienta k těmto cílům dovést, určí předpokládanou časovou náročnost. Dohodne se tzv. zakázka, včetně, průběžných cílů, intenzity setkávání, délky setkávání, termínů a dalších podmínek.