| Email

APEIRON CONSULTING s.r.o.
Vzdělávání dospělých
Nádražní 125
742 58 Příbor

mob.: +420 773 379 789

Apeiron Consulting

Vzdělávání dospělých je celoživotní nekončící proces celé společnosti
a každého člověka. Tento proces vystihuje Apeiron, což je překladem
z řeckého originálu nekonečno.

Naším cílem je, aby Apeiron
byla značka kvalitních vzdělávacích služeb,
tvůrčí spolupráce,
viditelných úspěchů
a pozitivních změn u našich klientů.

Máme více než 17 - leté zkušenosti, praxi a dovednosti,
podílíme se na profesním, odborném
a osobnostním rozvoji dospělých a zaměstnanců.

Edukační činností se zabýváme nejen u svých klientů, ale u nás samotných, kteří se andragogikou zabýváme, abychom poskytovali co nejkvalitnější služby
a odbornou spolupráci. Jsme tu pro ty, kteří v „soft skills“ začínají i pro ty, kteří
potřebují nejvyšší kvalitu, odbornost a specializaci.

Připravujeme vzdělávací projekty s cílem

• rozvoje lidských zdrojů
• řízení lidských zdrojů
• rozvoje lidského tvůrčího potenciálu a kreativity
• zvyšování profesionalizace, kvalifikace a statusu
• socializace a humanizace člověka
• růstu konkurenceschopnosti

Monika Kornetová
jednatelka